Elda trädgårdsavfall

Du får elda trädgårdsavfall som inte kan komposteras. Bor du inom planlagt område måste du ansöka om dispens hos kommunens för att elda trädgårdsavfall de tider som det inte är tillåtet.

Då är det tillåtet att elda

Det är tillåtet att elda torrt förvedat trädgårdsavfall och ris utomhus den 15–30 april och den 15–31 oktober. Om du behöver elda under perioden 1 maj–14 oktober eller 1 november–14 april måste du ansöka om dispens hos kommunen.

Ansök om dispens för eldning av trädgårdsavfall

Tänk på att räddningstjänsten kan förbjuda eldning under de perioder då det är tillåtet att elda.

Regler

Du måste elda på ett sätt som inte stör dina grannar.

Här gäller reglerna

Reglerna gäller inom detaljplanerade områden och områden med områdesbestämmelser. Tätorter och de flesta byar har någon form av plan. Reglerna följer de lokala hälso- och skyddsföreskrifterna. 

Lokala hälso- och skyddsföreskrifter (pdf, 531 kB)

Det får du elda 

Du får bara elda trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering. Om det är möjligt att kompostera avfallet ska du göra det.

Kan jag ha en valborgsmässoeld?

Om du vill anordna en valborgsmässoeld är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. På räddningstjänstens webbplats kan du läsa om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på.​

Räddningstjänstens webbplats

Vad kostar det att ansöka om dispens för eldning?

Ett normalt ärende tar cirka två timmar. Timtaxan är 1 105 kronor.