Elda inomhus

En brasa ökar trivseln inomhus och eldning med biobränsle som ved, pellets och flis är bra ur miljösynpunkt. Men tänk på att den typen av bränsle kan ha en negativ effekt på dina grannars och närboendes hälsa då det innehåller mycket sot och partiklar som speciellt kan påverka den som har luftrörsproblem.

Ta hänsyn till grannarna

Det finns inga generella förbud mot biobränsle i Enköpings kommun, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan meddela ett eldningsförbud. Samma gäller för miljögodkända pannor och installationer godkända av bygglovsavdelningen.

När du eldar i vedeldad bastu och badtunnor, kakelugn och kamin eller vedeldad pizzaugn ska du rätta dig efter de regler som gäller för eldning av biobränsle. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Elda vid rätt väderlek

Kolla vindriktningen och vindstyrkan, så att röken inte stör dina grannar. Elda inte när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag vid så kallad inversion. Då sprids inte rökgaserna tillräckligt och det finns risk att de går ner i marken. Se alltid till att du har god lufttillförsel.

Använd torr ved

Veden bör ha torkat minst ett år innan användning. Det blir bäst om du låter veden torka inomhus innan du börjar elda med den. Om veden är fuktig brinner den inte så bra och det blir dessutom stora utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen ur din skorsten.

Inga sopor eller byggmaterial

Det är inte tillåtet att elda någon typ av avfall som till exempel mjölkförpackningar och plast. Det blir dålig lukt och mycket föroreningar i röken. Det är även förbjudet att elda impregnerat eller målat virke, spån- eller plywoodplattor.

Tänd inte för stor brasa

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsovårdliga ämnen blir då större och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven. Bränslet ska helst förvaras inomhus och bör ha torkats i minst ett år innan användning. Ved som är fuktig bildar nämligen hälso- och miljöfarliga ämnen.

Sota regelbundet så att inga problem uppstår. Ta kontakt med din lokala skorstensfejare för information om lämpligt sotningsintervall.

Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund 

Vad gäller för eldstäder och pannor för fast bränsle?

  • Skorstensmynningen ska vara minst en meter över yttertakets högsta punkt.
  • Du ska lämna in en bygganmälan för eldning av fast bränsle när du installerar, förändrar eller byter ut en eldstad. Undantaget är brasinsatser i öppen spis, som dock alltid kräver ett besiktningsintyg från sotaren.
  • Du bör bara installera tyggodkända eller miljöprövade anläggningar.
  • Din ved- eller kombipanna bör vara kopplad till en lämplig ackumulatortank.
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen kan ingripa med begränsningar eller förbud om omgivningen störs.

Du måste göra en bygganmälan och ibland behövs bygglov

Vill du installera en ny eldstad, skorsten eller bygga om din skorsten väsentligt måste du göra en bygganmälan. Ibland kan du behöva ett bygglov.

Om bygganmälan och bygglov