Eget vatten

Om du har egen brunn är det viktigt att du har ett bra dricksvatten. Det är ditt ansvar att testa vattnet, men kommunen kan ge råd om hur du kan göra.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör ett test minst vart tredje år. I testet får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

Du kan beställa ett paket för vattenanalys från ett godkänt och kontrollerat laboratorium. Laboratorium finns listade på söksidor på internet eller på gula sidorna i telefonkatalogen.

Vanliga frågor

Hur går en vattenprovtagning till?

Du beställer hem ett analyspaket. När du är klar skickar du i väg provflaskorna för analys. Vid vissa laboratorier kan du hämta och lämna flaskorna själv. Det är bra om kommunen får veta resultatet. Skriv vår e-postadress som kopiemottagare på följesedeln när du beställer dricksvattenanalys.

Vem ska jag kontakta för frågor om vattenprovet?

Vid eventuella frågor om vattenprover och vattenanalyser ska du i första hand kontakta laboratoriet.

Hur kan kvaliteten på vattnet ändras?

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Därför är det viktigt att du kontrollerar brunnen regelbundet.

Se över din brunn

Fördjupning