Eget vatten

Om du har egen brunn är det viktigt att du har ett bra dricksvatten. Det är ditt ansvar att testa vattnet, men kommunen kan ge råd om hur du kan göra.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör ett test minst vart tredje år. I testet får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

Vanliga frågor

Hur går en vattenprovtagning till?

Du beställer hem ett analyspaket från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Om att beställa vattenprovtagning

Hur kan kvaliteten på vattnet ändras?

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Därför är det viktigt att du kontrollerar brunnen regelbundet.

Se över din brunn

Fördjupning