Eget avlopp

Om du ska installera ett eget avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Vanliga frågor

Kostar det något att ansöka om tillstånd?

​Ja, vi tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. Handläggningstiden kan variera mellan fyra och nio timmar beroende på val av avloppsanordning. Timtaxan är 1 105 kronor.

Våra taxor och avgifter

Hur beställer jag slamtömning?

Slamtömning beställs av VafabMiljö som hanterar all slamtömning i Enköpings kommun.

Om slamtömning på VafabMiljös webbplats

Hur gör jag vid installation av förmultnings- eller förbränningstoalett?

Om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett måste du göra en ansökan till kommunen. På samma blankett ansöker du också om tillstånd för kompostering av latrin eller aska. Handläggningstiden för anmäla är en timme och kostar 1 105 kronor.

Latrin och slam

Fördjupning