Cisterner

En cistern kan vara en tank eller en lös behållare. Har du en cistern eller tänker installera en måste du anmäla det till kommunen. Det måste du även göra om du ska ta en cistern ur bruk.

Har du en cistern som är nedgrävd i marken eller är uppställd utomhus måste du anmäla det till kommunen. Det måste du göra innan den installeras och när den ska tas bort. Då måste du dessutom tömma, rengöra och plombera den.

Om du har en cistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste den kontrolleras regelbundet.

Om du ska använda en cistern som ligger i ett vattenskyddsområde, ska cisternen ha ett så kallat sekundärt skydd. Det innebär att om cisternen på något sätt skulle läcka, så ska det finnas en bassäng eller liknande som kan fånga upp den läckande vätskan.

Vanliga frågor

Vem får kontrollera cisternen?

​Kontroll av cisterner måste utföras av ett godkänt företag. På kontrollrapporten står det hur ofta din cistern ska kontrolleras.

Hitta godkända företag

(Välj fliken "Kategorisök" och välj "Cisternkontroll" i rutan "Ackrediteringsområde")

Vad undersöks under en kontroll?

​Vid kontrollen undersöker vi bland annat om cisternen är rostig på insidan. En rostig cistern kan börja läcka och sanering av mark och vatten kan bli mycket dyr.

Vad händer om jag glömmer att informera kommunen?

Har du inte besiktat eller anmält att du har installerat en cistern måste du betala 1 000-2 000 kronor. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag.

Fördjupning

Relaterat