Hur går ett bygglovsärende till?

Du vet vad du ska bygga, men sen då? Här kan du läsa mer om vad hur ett bygglovsärende går till. Vad du måste göra och vad kommunen har för ansvar.

1. Du skickar in din bygglosvsansökan

Kräver ditt bygge bygglov skickar du in en ansökan om bygglov. Du måste också skicka in ritningar, kartor och andra dokument.

Dokument du måste skicka in (scrolla ner till "Vanliga frågor")

2. Kommunen går igenom din ansökan

När du skickat in alla handlingar kollar kommunen att allt är komplett. Saknar handläggarna några dokument eller om ritningarna inte är tillräckligt tydliga måste du skicka in nya ritningar. Det får du ett meddelande om. Sedan kollar kommunen att ingen har något emot det du ska bygga.

Från det att kommunen fått in alla dokument ska det ta max 10 veckor att få ett svar. Handläggningstiden kan, i speciella fall, utökas med ytterligare 10 veckor.

3. Du får ett svar

Om allt ser bra ut och ingen har sagt nej till det du ska bygga, får du bygglov. Det betyder inte att du kan börja bygga. Du måste vänta på ett startbesked. I samband med att du får ditt bygglov blir du också inbjuden till ett tekniskt samråd. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Efter att du fått bygglov har grannar och andra personer fyra veckor på sig att överklaga. Skulle du inte få bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

4. Tekniskt samråd

I det tekniska samrådet diskuteras bland annat arbetets planering, byggherrens förslag till kontrollplan och om det behövs ett arbetsplatsbesök. Det bestäms också hur många besök som kommunen måste göra. De som är med på mötet är byggherren, en kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen.

5. Startbesked

När alla möten har gjorts och allt ser bra ut och följer regler och lagar skickar kommunen ett startbesked. När du får ett startbesked kan du börja bygga. Här får du också veta om du behöver ha ett slutsamråd (punkt 7).

6. Kommunen besöker din byggarbetsplats

Ett tag efter du börjat bygga kommer kommunen ut till dig. Kommunen måste göra minst ett sådant besök om bygget krävde ett tekniskt samråd. Vid besöket går vi tillsammans igenom kontrollplanen och kollar att du följer den. Vid besöket räcker det att den som är byggherre och kontrollansvarig är med.

7. Slutsamråd

När allt nästan är klart ska ett slutsamråd hållas ute på byggarbetsplatsen. På ett sådant möte tittar vi bland annat på om du har följt kontrollplanen. Kommunen kollar också att du följt byggreglerna.

8. Slutbesked

Om allt är byggt utifrån de regler som finns och att du gått efter kontrollplanen får du ett slutbesked av kommunen. Då får du äntligen börja använda det du har byggt.