Avgifter

Kommunen tar ut en avgift när du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan. Hur stor avgiften blir beror på hur stort och avancerat projektet är.

Plan- och bygglovstaxan

Här kan du ladda ner Plan- och bygglovstaxan (pdf, 1.1 MB)

Det här ingår i avgiften för bygglov

 • handläggning
 • granskning
 • tekniskt samråd
 • startbesked
 • arbetsplatsbesök
 • slutsamråd
 • slutbesked

Du kan behöva betala en planavgift för nybyggnad, tillbyggnad samt komplementbyggnad. Planavgift tas ut i de fall då kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med den tidigare planläggningen. Kommunen har då, inledningsvis, stått för kostnaderna i samband med planläggningen. Om du ska betala planavgift så debiteras den samtidigt som bygglovet.

Sanktionsavgifter vid olovligt byggande

Byggsanktionsavgifter tas ut om du:

 • Bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan bygglov och startbesked.
 • Färgar om fasaden eller byter tak- eller fasadmaterial utan bygglov och startbesked, om det krävs.
 • Tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked.
 • Vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om en sådan krävs.
 • River en byggnad utan rivningslov.
 • Installerar eller väsentligt ändrar en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för vatten eller ventilation utan att göra en anmälan.