Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en bygglovsansökan eller göra en anmälan till kommunen.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till kommunen. För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du söka ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken.

Tänk på att du behöver vänta in ett startsbesked för att få börja bygga när du har fått bygglov och ett slutbesked innan du får börja använda det som du har byggt.

Har du frågor om bygglov är du välkommen till öppet hus för bygglov. Vi svarar på frågor om bygglov och eget avlopp. Du får hjälp med ditt eget ärende och svar på allmänna frågor.

Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på när jag ansöker om bygglov eller anmäler byggprojekt?

Måste jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Följ vår guide för att ta reda på när du måste ansöka om bygglov.

Behöver du bygglov?

Hur går ett bygglovsärende till?

Fördjupning