Bredband

Bredband är en teknik för snabb datakommunikation. Det används mest till att surfa på internet. Du kan också använda bredband till att ringa eller titta på tv.

Enköpings kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Kommunen har en mer strategisk roll, som går ut på att arbeta övergripande för att du som är invånare, företagare och besökare ska ha tillgång till bredband.

En väl utbyggd infrastruktur för bredband är en förutsättning för att du som invånare och företagare i Enköpings kommun ska tycka att det är attraktivt att bo och verka i kommunen.  För kommunen är bredband en förutsättning för att utveckla demokrati, utbildning, omsorg, välfärdstjänster samt innovation och utveckling av den egna verksamheten.

Vanliga frågor

Kan jag få bredband till min fastighet?

PTS (Post och telestyrelsen) har en webbtjänst där du kan söka på din adress efter vilka operatörer som finns i närområdet.
Bredbandskartan

Vilket ansvar har kommunen för att jag får bredband?

Kommunen har inget direkt ansvar att se till att du som är invånare och företagare får bredband, men det ligger givetvis i kommunens intresse att du som bor eller har ditt företag i Enköpings kommun har tillgång till moderna hjälpmedel. Där är bredband viktigt.

Försvinner mitt ADSL-abonnemang i Enköpings kommun?

Telia genomför ett teknikskifte där alla kopparkablar ska monteras ner och på sikt ersättas av fiber. Det innebär att tekniker som ADSL försvinner löpande, men enligt Telias nuvarande plan ska Enköpings kommun inte drabbas av det under åren 2016–2017.

Fördjupning