Bredband

Bredband är en teknik för snabb datakommunikation. Det används mest till att surfa på internet. Du kan också använda bredband till att ringa eller titta på tv.

En väl utbyggd infrastruktur för bredband är en nödvändig förutsättning för att du som invånare och företagare i Enköping ska uppleva det attraktivt att bo och verka i kommunen.  För kommunen blir bredband en förutsättning för att utveckla demokrati, utbildning, omsorg, välfärdstjänster samt innovation och utvecklingen av den egna verksamheten.

Enköpings kommun äger eller driver inte bredbandsinfrastruktur. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Kommunen har en mer strategisk roll där vi på ett övergripande plan arbetar för att invånare, företagare och besökare har tillgång till bredband.

Vanliga frågor

Kan jag få bredband till min fastighet?

PTS (Post och telestyrelsen) har en webbtjänst där du kan söka på din adress efter vilka operatörer som finns i närområdet.
Bredbandskartan

Vilket ansvar har kommunen för att jag får bredband?

Kommunen har inget direkt ansvar att förse invånare och företagare med bredband, men det ligger givetvis i kommunens intresse att du som bor eller har ditt företag i Enköping har tillgång till moderna hjälpmedel. Där är bredband viktigt.

Försvinner mitt ADSL-abonnemang i Enköping?

Telia genomför ett teknikskifte där alla kopparkablar ska monteras ner och på sikt ersättas av fiber. Det innebär att tekniker som ADSL försvinner löpande, men enligt Telias nuvarande plan ska Enköping inte drabbas av det under åren 2016–2017.

Fördjupning