Ansök till trädgårdsmästarutbildning på Yrkeshögskolan

Trädgårdsutbildningen på Yrkeshögskolan i Enköping innehåller både teoretiska studier och praktiskt utförande. Välkommen med din ansökan!

 

Ansökningstiden är avslutad.

 

Din ansökan skall innehålla vår ansökningsblankett, personbevis för studier, kopior av betyg, arbetsgivarintyg, samt övriga meriter som du vill åberopa i ansökan. Ansökan med bilagor sänds till: 

Yrkeshögskolan i Enköping
Linbanegatan 12
745 34 Enköping

Information

Mer information om trädgårdsmästareutbildningen hittar du på Yrkeshögskolans webbplats.

Vill du veta ännu mer om utbildningen eller hur du ansöker så är du välkommen att kontakta:

Viveca Räim, enhetschef på Yrkeshögskolan i Enköping
Telefon: 0171-62 50 75
E-post: viveca.raim@enkoping.se

Monica Eriksson, assistent på Yrkeshögskolan i Enköping
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: monica.eriksson@enkoping.se

Behörighet

Till utbildningen krävs grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper och minst två års arbetslivserfarenhet.

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Du är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om du har lägst betyget Godkänt (G) eller E i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Krav på förkunskaper

 • Minst två års arbetslivserfarenhet, oavsett bransch med omfattning 20 timmar per vecka (halvtid)
 • Examen från Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård eller godkänt betyg i kurserna:
  o Marken och växternas biologi, 100 p
  o Växtkunskap 1, 100 p
  o Fordon och redskap, 100 p

OBS! Du som inte har examen från naturbruksprogrammet med inriktning trädgård eller motsvarande kan erbjudas en preparandkurs som är förlagd till veckorna direkt före ordinarie utbildnings start, i slutet av februari.

Studiefinansiering

Yh-utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN med samma regler som för högskola och universitet.

Mer information finner du på CSN webbsida: www.csn.se 

Antagning

Urvalet görs tillsammans med representanter från ledningsgruppen/näringslivet och utbildningsanordnaren för YH i Enköping. Arbetslivserfarenheter, betyg och utbildning inom ämnesområdet värderas sammantaget under processen. Antagningsbesked skickas ut så fort som möjligt efter att ansökningstiden har avslutats.

Trädgårdsmästarutbildningen på Yrkeshögskolan i Enköping erbjuder 30 platser.